VS

Vill du flytta handfatet eller hela köket? Rör det sig om en nyinstallation av en större fastighet? För oss är inget projekt för stort och inte heller finns det något som är för litet. Vi har stor kompetens för installation av alla typer av uppvärmningssystem såsom fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, värmepumpar etc.

VS-installationer är en viktig och noggrann del av en byggnads funktion. De måste vara projekterade och utförda på ett sätt som ger användaren en säker och hälsosam produkt. Cretec innehar certifikatet ”Säker Vatten” för att garantera att alla branschregler och standarder uppnås vid våra VS-installationer.

Ventilation

Frisk luft inomhus är väldigt viktigt för vår hälsa. Ventilationen i ditt hem eller på din arbetsplats har som uppgift att ta bort fukt och föroreningar och tillsätta ny frisk luft. Ett hälsosamt inomhusklimat är viktigt både för fastigheten i sig, samt människorna som vistas där.

Varje fastighet har unika förutsättningar för ventilationen. Cretec dimensionerar och utför anpassade lösningar för att passa alla behov. Vår certifierade personal tittar på hur man bäst kan återvinna energi, uppfylla OVK och självklart förhöja levnadsstandarden för fastigheten.

Kyla

Värme, kyla eller båda? – Vi på Cretec är specialister på kostnadseffektiva uppvärmningslösningar. Under årets kallare period finns vi till er tjänst och kan värma upp allt från små stugor till stora fabriker. Självklart är vi miljömedvetna och utefter våra kunders behov utvecklar vi klimatsmarta lösningar.

När sommaren kommer kan det istället vara skönt med lite kyla. Vi har massvis av lösningar för det också. Allt från årlig kontroll till installation av större kylcentraler kan utföras. Kompetens finns för installation och service av komfortkyla, varukyla och processkyla.

Styr

Styr och övervakning är själva hjärtat i din anläggning. Vi kan erbjuda installation av övervakningssystem för att dels optimera funktioner och dels optimera energianvändning i fastigheten.

För att systemen ska fungera tillsammans behövs även ett styrsystem vilket vi såklart även installerar. Därefter erbjuder vi teknisk rådgivning, projektering, datoriserade system, besiktning osv. för att tillgodose våra kunder behov och säkerstålla att systemen fungerar så bra som möjligt.

Vi har egna tekniker som kontinuerligt gör service och underhåll på befintliga system. Med rätt kontroller lever er utrustning längre och kostsamma reparationer kan undvikas helt.

Teknik

Lägg krutet vid rätt tidpunkt! Det kostar oss alla mindre att lägga fokus på att undvika fel och brister redan vid ritbordet än vad det kostar att rätta till på arbetsplatsen. Med hjälp av våra egna tekniker erbjuder vi våra kunder konstruktion, projektering och andra tekniska beräkningar av systemen. Med hjälp av 3D-projektering kan vi samordna projekten och anpassa teorier till praktik på ett tidigt stadie.

Uppföljning och injustering av alla system sker sedan med hjälp av våra tekniker, allt för att få en så kostnads- och energieffektiv anläggning som möjligt.